Tidningsutgivning

Turistcenter i Valdemarsvik AB äger och ger ut två tidningar i Valdemarsviks kommun med omnejd.
ValdemarsviksBladet, en gratistidning som ges ut en gång i månaden samt ett specialnummer inför påsken som skickas till fritidshusägares hemadresser utanför Valdemarsviks kommun.
I januari-maj och augusti-december ges tidningen ut till alla hushåll och företag i Valdemarsviks kommun samt till alla hushåll i Kvarnvik-Hannäs, Falerum, Yxnerum, Loftahammar, Edsbruk, Överum och norra delarna av Gamleby, Östra Ryd, Mogata, Stegeborg, Bottna, Norra och Södra Finnö,Ramsdal, Börrum m.fl. Upplagan är 9.250 exemplar.
I juni-juli ges tidningen ut även till alla fritidshushåll i hela utgivningsområdet.
Upplagan är 14.000 exemplar.
Valdemarsviksguiden, ett sommarmagasin som utkommer i slutet av maj och fr.o.m. 2019 slås den ihop med majnumret av ValdemarsviksBladet.
Tidningen delas ut enligt ValdemarsviksBladets ordinarie utdelning och skickas till hemadresserna till sommarstugeägare i Valdemarsviks kommun. Den finns även på Valdemarsviks turistbyrå, turistbyråer i regionen och på kommunens turistserviceplatser. Man kan även beställa den från TB-shopen. Upplagan är 15.000 exemplar.