Följ med på Medeltida byvandring!

Magnus Ladulås, Erik av Pommern, Gustav Vasa och Nils Dacke, kända i svensk historia, har alla en sak gemensamt. De har påverkat Gamlebys utveckling genom historien. Det finns ett stort intresse för lokalhistoria här och flera har berättat den genom åren.

Sedan 2017 har Mattias Holm från Församlingen Josuas ”Hannahuset” guidat i Gamlebys historia med särskild inriktning på ” Gamla Västervik”, staden som låg här fram till 1430-talet och sedan flyttades till sitt nuvarande läge efter beslut av Erik av Pommern.

Hundratals Gamlebybor och ”utsocknes” folk har gått med i vandringarna som tar ca en timme.

Ofta börjar man nere vid Järnvägsbron nära Gamlebyån. Vattnet har spelat stor roll här. Kvarnen, bakom Linnéas Café var i bruk redan på 1300-talet och har ägts av flera kungar. Den lilla ån var segelbar på den tiden och utgjorde även den gamla hamnen. Landhöjningen har gjort att dagens havsnivå är 2,5 meter lägre än under tidig medeltid. År 1315 omtalas ”Westervich” i Hansastaden Rostocks arkiv och flera arkeologiska fynd vittnar om en fullt utvecklad handel med Hansan.

Sjöfarten hade troligen gett staden dess namn. Vissa menar att det var Visbyborna som kallade platsen för ”Väster i Viken” eftersom kursen för dem var rakt västerut. Andra menar att staden låg i den västra av två norrgående havsvikar.

År 1275 nämns platsen för första gången i skrift som en ”Stad vid torg” i ett donationsbrev från kung Magnus Ladulås. Då fanns redan medeltidskyrkan och Åby Kungsgård, numera Åby Herrgård, där biblioteket är inrymt. Gamla Västervik är alltså en av de äldre städerna i landet. Vid torget sammanstrålade vägarna från Kalmar, Linköping och Söderköping. Dåtidens torg låg troligen bakom hotellet, där man även höll marknader sedan Gustav II Adolfs tid. Gamleby marken lever alltjämt upp både vår och höst!

Vid det gamla torget låg den en gång så imponerande höga medeltidskyrkan. Idag återstår endast en del av det östra koret. Gamlebys historia handlar mycket om en plats som vägrade dö och som gick genom krig, pest och förflyttning till att vakna ur en Törnrosasömn vid mitten av 1800-talet. Du får även höra en del om krigiska danskar, smugglande och upproriska smålänningar, en smart grevinna och Gustav III:s roliga idé!

Under sommaren kommer det hållas medeltidsvandringar, som utgår från torget, för turister och ”bofasta” på fredagar kl. 14 veckorna 30, 31 och 32.

På Garpedagen 21 augusti hålls även en vandring som har blivit en tradition.

Text och foto: Mattias Holm