Utdelningsområde ValdemarsviksBladet

ValdemarsviksBladet kommer ut till hushåll i Valdemarsviks och Söderköpings kommun.

ValdemarsviksBladet kommer även ut till alla företag och kontor i Valdemarsviks kommun.

Majnumret är sammanslaget med Valdemarsviksguiden och skickas, förutom ordinarie
utdelning, även ut till fritidshusägare och turistbyråer med flera.

I juni och juli kommer vi, förutom ordinarie utdelning, även ut till fritidsboende i samtliga
utgivningsområden.

Vi når ut till era primära kunder!