ValdemarsviksBladet – Din smarta marknadsföringskanal

ValdemarsviksBladet har marknadsfört företag och föreningar i
Valdemarsvik med angränsande kommuner SEDAN 1992!

Varför ValdemarsviksBladet?
Vi vill ge Er möjligheten att nå en stor kundgrupp till ett bra pris!
ValdemarsviksBladet är förmodligen det bästa valet i området för att nå Er primära kundgrupp på ett kostnadseffektivt och kvalitetsmässigt bra sätt.

ValdemarsviksBladet har ett stort utdelningsområde
och når ALLA, även de som säger ”Nej tack till reklam”.

ValdemarsviksBladet varar längre än de flesta andra media då många
läsare sparar tidningen och använder den som telefonkatalog.

Ni når Era kunder i fyra kommuner (och två län) med:
• En tidning
• En annons
• Ett bra pris
• Ett bra tryck

Kontakta oss gärna för priser och förslag på annonsupplägg för ditt företag!